راه سوم: سایت گیلنامه نوشت: پس از مطلب مفصلی که توسط سایت خبری_ تحلیلی گیلنامه با مستندات حقوقی و ارائه هشدارهای لازم منتشر و رسانه ای شد و ابلاغ آخرین اخطار انفصال از خدمت دیوان عدالت خطاب به شهردار رشت در تاریخ ۹۷/۲/۳ همچنان شهردار رشت از اجرای رای استنکاف نموده که دیوان لاجرم شهردار رشت را احضار نموده و قاضی پرونده حضورا وی را تفهیم نموده که میبایست رای را اجرا نموده و نسبت به جلب رضایت محکوم له یعنی رضا عاشری اقدام نماید که تا کنون نسبت به جلب رضایت شاکی اقدام نشده است. سرنوشت شهردار رشت با این وجود در هفته های پیش رو سرنوشت نصرتی مشخص خواهد شد که آیا ماندنیست و یا منفصل از خدمت؟

IMG_20180614_031056_271_Copy1-576x1024