راه سوم:  جالب اینجاست که در حال حاضر اِلِمان و سردیس دکتر حشمت مقابل بانک ملی مرکزی قرارداشته و این میدان نیز به نام میدان دکتر حشمت مزیّن شده است.

 به گزارش سپیدخبر، چند سالی می شود که کلنگ و کلنگ زنی به طور کامل در جهان هستی منسوخ شده است. اما شاید شهردار غیربومی رشت، مسعود نصرتی قزوینی نژاد این روزها برای فرار از زیر تیغ تیز انتقادات فراوان به خود و عملکردش دست به کلنگ شده و هر جا و هر چیز را به بهانه افتتاح پروژه ای در آینده کلنگ کاری می کند!

جالب آنکه امروز مسعود نصرتی طی مراسمی برای بار چندم طی ۲۰ روز گذشته دست به کلنگ شده و اینبار برای ساخت یک اِلِمان تکراری در شهر رشت کلنگ خود را بر زمین کوبیده است! دکتر حشمت، مرد آزادیخواهی که ستون نهضت جنگل بود و قدم به قدم تا آخرین لحظه میرزای جنگل را تنها نگذاشت. اما جالب اینجاست که در حال حاضر اِلِمان و سردیس دکتر حشمت مقابل بانک ملی مرکزی قرارداشته و این میدان نیز به نام میدان دکتر حشمت مزیّن شده و در واقع ضرورتی برای ساخت این اِلِمان تکراری در حال حاضر وجود نداشت.

حال اینکه به چه دلیلی برای نصب یک اِلِمان تکراری در شهر رشت اقدام شده و برای اجرای آن شهردار رشت کلنگ به دست می شود، مشخص نیست. اما قطعاً می بایست این سوال را پرسید که برای کلنگ به دست شدن آیا پروژه‌های دیگری در این شهر دارای اولویت بیشتری نبوده اند؟!