راه سوم: شرق نوشت: سعید حجاریان به شبکه اینترنتی عصر ما گفت:

انتخابات بت نيست براي ما؛ چه کسي گفته اصلا بايد شرکت کرد يا نکرد. ممکن است شرکت کنيم؛ ممکن است شرکت نکنيم. بستگي به شرايط دارد. ممکن است ما هم بگوييم که شرکت نمي‌کنيم با وضع کنوني.

اگر شوراي نگهبان مي‌خواهد همين‌طوري عمل کند (اشاره به مسئله ردصلاحيت‌ها) اصلا شرکت نمي‌کنيم.

بنا بود که چه براي شوراها، چه براي مجلس و چه براي دولت، سايه بسازيم. اما اصلاح‌طلب‌ها (چنين کاري) نکردند.

اگر اصلاحات يک هسته سخت-نه به شکل فردي؛ ممکن است خاتمي باشد يا نباشد- داشته باشد، سالم و پاک و قدرتمند؛ هسته سختي که عده‌اي باشند، مي‌شود انواع هاله‌ها يا حلقه‌هايي را دور آن کشيد (که) حتي به اعتدال‌گراها و راست‌ها (اشاره به اصولگرايان) برسد. ما مي‌خواهيم کار جبهه‌اي کنيم؛ کار جبهه‌اي اگر هسته‌اش سخت نباشد، وا مي‌رود.

ديگر محال است بگذارند اصلاح‌طلبان دولت را بگيرند. بايد کم‌کم عادت کنيم به امثال دولت اعتدال.