راه سوم: پروانه باشگاه سپیدرود گیلان برای مالک جدید باشگاه محمد نوین توسط اداره کل ورزش و جوانان گیلان صادر شد.

 پروانه باشگاه سپیدرود گیلان برای مالک جدید باشگاه محمد نوین توسط اداره کل ورزش و جوانان گیلان صادر شد.

مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان درحالی پروانه فعالیت باشگاه سپیدرود گیلان را به نام محمد نوین صادر کرده است که نام نماینده گیلان در لیگ برتر فوتبال ایران سپیدرود رشت است. موضوعی که در پروانه صادر شده برای جواد تن زاده که توسط مسعود رهنما مدیرکل وقت ورزش و جوانان صادر شده نیز قابل تائید است. حالا باید دید که مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با استناد به کدام ماده و آئین نامه قانونی اقدام به تغییر نام باشگاه سپیدرود کرده است؟! و سوال مهم تر هم این است که با توجه به اینکه با رای دادگاه جواد تن زاده هنوز مالک سپیدرود رشت محسوب میشود آیا سپیدرود گیلان حق شرکت در مسابقات لیگ برتر را دارد؟