کار پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی در دوران حضور محمدعلی ثابت‌قدم هم در سطح شهر رشت ادامه یافت به‌گونه‌ای که به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی دوران ثابت‌قدم در شهرداری رشت قلمداد می‌شد.

پس از عزل محمدعلی ثابت‌قدم در شورای چهارم موضوع ادامه کار این پروژه توسط سرپرست شهرداری رشت یعنی فرامرز جمشیدپور صورت گرفت و پس از حضور مسعود نصرتی تقریباً هم گام با سایر پروژه‌های عمرانی این پروژه نیز راکد ماند و تقریباً تنها در برخی موارد محدود و اجباری کار پروژه ادامه می‌یافت.

جالب آنکه بنا بر اظهارات منابع موثق و اهالی منطقه پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی در محدوده بلوار دیلمان حدود ۱۰ ماه قبل به پایان رسیده بود و تنها بخشی از روکش آسفالت منطقه پستک در دوران مسعود نصرتی صورت پذیرفته بود اما مراسم افتتاحیه آن پروژه توسط مسعود نصرتی شهردار رشت انجام شد تا به لیست کارهای انجام‌شده در شهرداری رشت توسط مسعود نصرتی این مورد نیز اضافه شود!!!! بااین‌حال با یادآوری ضرب‌المثل نه‌چندان معروف حسنی به مکتب نمی‌رفت اگر می‌رفت “آدینه” بود، می‌بایست یادآور شد که عموماً در چنین مواردی گفته می‌شود کار را که کرد؟! آنکه کلنگ زد!