راه سوم: تیم حرفه ای سازمان مدیریت اقداماتی را انجام داده که در ۴۰ سال گذشته کم نظیر بوده و محصول این عملکرد شاید تا چندین سال بعد مشخص و نمایان شود.

به گزارش پایگاه پایگاه خبری جامعه خبر؛ سید هادی کسایی زاده نوشت: فارغ از بغض سیاسی یا بازی های حزبی و گروهی می توانیم از یک پنجره به یک مدیر نگاه ک نیم. تجربه ۴ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دارای دکترای اقتصاد، معاون پژوهش های اقتصادیِ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

محمدباقر نوبخت هم از نظر سطح تحصیلات و تجربه و هم نظر مدیریت و آشنا به حوزه قانونگذاری و برنامه ریزی بهترین گزینه برای این پست بود و به نوعی می توان گفت که پس از انحلال سازمان برنامه او این سازمان را دوباره احیا کرد. حالا در دولت روحانی مسلط به تمامی امور سازمان است. پستی که در آن پول زیادی نیست و برای آن مدیر مقام و جایگاه ایجاد نمی کند و همیشه انگشت انتقاد به سوی او نشانه رفته است.

محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه عملکرد خوبی داشته و نمی توان گفت که طرح آمایش سرزمینی یا طرح سند توسعه و یا طرح بزرگ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد کار کوچکی بوده و چون رسانه یعنی خبرنگاران تخصصی در این حوزه نداریم برای همین هیچ وقت این عملکرد پررنگ نشده است.

بعنوان یک روزنامه نگار باید بگویم که تیم حرفه ای سازمان مدیریت اقداماتی را انجام داده که در ۴۰ سال گذشته کم نظیر بوده و محصول این عملکرد شاید تا چندین سال بعد مشخص و نمایان شود. برای همین می توان گفت که تغییر نوبخت می تواند ضربه مهمی به این سازمان وارد کند و برنامه های قوام گرفته دوباره سلیقه ای حذف یا متوقف شود. لذا ماندن نوبخت حتی فقط در همین معاونت و حذف سخنگویی به نفع کشور خواهد بود و این بدون تعارف است.