راه سوم: معصومه ابتکار در حساب توییتری خود نوشت: ‌در مورد این اتفاق ناگوار امروز در حاشیه دولت با اقای علی عسگری صحبت کردم.در جریان نبودند قول پیگیری دادند. ‎