راه سوم: قائم‌مقام حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اگر مشکلات کنونی ناشی از برنامه‌ها و سوءمدیریت دولت فعلی است این را باید صریح گفت، نه اینکه بحث‌های جناحی را دخیل کنیم و بگوییم چون دولت از جناح ماست، پس چیزی نگوییم یا چون از جناح ما نیست، حمله شدید بکنیم.

اولین اقدام ضروری دولت تغییر معاون اوّل رئیس‌جمهور است، فرمانده‌ای که در جنگ چند بار شکست خورده، نمی‌تواند فرمانده خوبی باشد.

اگر کسانی نمی‌توانند کشور را در این شرایط اداره کنند صادقانه کنار بروند.

در چنین شرایطی دشمن با جنگ روانی و بزرگنمایی خبرهای دلسرد کننده و تحلیل‌های وارونه را در جامعه پمپاژ می‌کند و جامعه خبری در این زمینه، رسالت سنگینی دارد./فارس