راه سوم: رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: سه چهارم حوزه های انتخابیه به تجدیدنظر (در بررسی صلاحیت داوطلبان) نیاز دارند تا رقابت واقعی شکل بگیرد.

جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور صبح دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام این ستاد برای  برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از دهم اردیبهشت که ستاد انتخابات تشکیل شد، از روند انتخابات آسیب شناسی انجام شد و براساس آن  برنامه آموزشی تدوین شد و  ۳ هزار نفر از فرمانداران، معاونین فرمانداران، بخشداران و سایر افراد ذیربط اجرای انتخابات  آموزش دیدند.برای ۳۲۰هزار از اعضای شعب هم دوره آموزشی برگزار می شود.

وی ادامه داد: اطلس امنیت ستاد انتخابات تدوین و تامین اعتبارات صورت گرفته و ۵۸ هزار دستگاه احراز هویت وارد شد و در حال آماده سازی است.در این دوره بجز یک فرآیند یعنی  اخذ رأی و صندوق الکترونیکی، همه مراحل بصورت الکترونیکی انجام می شود.

عرف همچنین تصریح کرد: هیئت‌های اجرایی براساس آخرین اصلاح قانون انتخابات در تاریخ سوم خرداد ۹۵ تشکیل شد و برای اولین بار هیات های اجرایی با ترکیب جدیدی تشکیل شد. ۱۱۲۳هیات اجرایی تشکیل شد و خروجی این هیبت های اجرایی، ۱۳۸۴۹ نفر تائید صلاحیت بود که ۸.۸ درصدتائید نشدند.

وی ادامه داد: تمام تعرفه ها چاپ و به استان‌ها منتقل شده است. دستگاه احراز هویت هم به استان ها فرستاده خواهد شد. پیش بینی اولیه ۵۵ هزار شعبه در سراسر کشور است که حدود ۳ هزار شعبه اضافه شده است.  در این دوره آمایش شعب انجام شده تا شاهد تراکم در مرحله آخر رای نباشیم و تا ساعت ۲۴ روز انتخابات رای گیری از تمام شرکت کنندگان انجام شود.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: سه چهارم از  ۲۰۸حوزه های ما برای ایجاد رقابت به تجدیدنظر نیاز دارد که امیدوارم این تجدیدنظر انجام شود تا بتوانیم انتخاباتی با رقابت قابل قبولی انجام شود.