راه سوم: اکبر ترکان گفت‌: درباره اینکه به راحتی عده‌ای را به بهانه عدم التزام به ولایت‌ فقیه از کاندیداتوری در انتخابات محروم کرده‌اند می‌توان گفت، التزام شورای نگهبان با التزام مد نظر رهبری فرق دارد.

 اکبر ترکان، فعال سیاسی، درباره رد صلاحیت‌های صورت‌گرفته از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان در هر دوره‌ای بر اساس سیاست‌های جاری اقدام به رد یا تایید صلاحیت کاندیداها می‌کند. البته اینکه در این دوره تعدادی از نماینده‌ها به دلیل آلودگی مالی و اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند تحسین‌برانگیز است، چون متاسفانه برخی از مجلسی‌ها به جای پرداختن به مشکلات عمومی و رفع دغدغه مردم، وارد بازی‌های مالی می‌شوند و کارهای دلالی و… می‌کنند.

به راحتی افراد را رد می‌کنند

مشاور عالی پیشین رئیس‌جمهور ایران در ادامه سخنانش گفت: اما درباره اینکه به راحتی عده‌ای را به بهانه عدم التزام به ولایت‌ فقیه از کاندیداتوری در انتخابات محروم کرده‌اند می‌توان گفت، التزام شورای نگهبان با التزام مد نظر رهبری فرق دارد.

اعضای شورای نگهبان اطاعت از احکام روزانه رهبر را هم واجب می‌دانند

ترکان اضافه کرد: در واقع التزام به ولایت‌ فقیه را طوری تعریف می‌کنند که با نظر آقا [مقام معظم رهبری] فرق می‌کند.

او افزود: مقام معظم رهبری التزام به ولایت‌ فقیه را اطاعت از احکام حکومتی ولی‌ فقیه می‌دانند، اما اعضای شورای نگهبان اطاعت از احکام روزانه رهبر را هم واجب می‌دانند که باید گفت، نسبت به نظر رهبری درباره التزام زیاده‌روی می کنند و به راحتی افراد را رد صلاحیت می‌کنند.

او همچنین درباره تبعات چنین اقداماتی از سوی شورای نگهبان گفت:‌ مردم در چنین شرایطی تصور می‌کنند یک نهاد حاکمیتی جریان‌ متبوعش را غیرخودی می‌داند، بنابراین طبیعی است که این زیاده‌روی‌ها باعث کاهش انگیزه افکار عمومی برای شرکت در انتخابات شود.