پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Saturday, 23 November , 2019
امروز : شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۸ - 26 ربيع أول 1441

پایان گذار؛ آغاز عصر تثبیت جریان اعتدال

نهم آبان 97 کادرهایی با هویت اعتدال فریاد گفتمانی سر دادند که طالب «ما» ست و من را در ما می خواهد نه برعکس آن. هر قدر اعتدال شمایل «جریانی» به خود گیرد و فریاد «گفتمانی» سردهد بر قدرتش افزوده می شود و می ماند تا ایران بماند. تا ایران بماند.

۱۴ آبان ۱۳۹۷

مجلس اعتدال گرا
هادي نوري
بهار یعنی اعتدال
غلامحسین دینانی