پیامبر اسلام (ص) می فرماید
۞ «بهترین امور، حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو، حد وسط و معتدل آنها در حق باشد» (مستدرک الوسائل، ج ۸: ۲۵۵) ۞
Sunday, 21 October , 2018
امروز : یکشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۷ - 11 صفر 1440

جدال مخالفان و موافقان ادامه دارد /زورآزمایی بر سر “FATF”

جمهوری اسلامی ایران یک دوره چهار ماهه دیگر فرصت خواهد داشت تا انتظارات FATF را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده شدن‌شان به معنای خروج دائمی از لیست سیاه این گروه خواهد بود. ایران بر پایه تصمیم جدید همچنان به صورت موقت خارج از لیست سیاه قرار خواهد داشت، تا تصمیم نهایی خود را در این باره بگیرد

۲۸ مهر ۱۳۹۷