مردم چگونه با تحریم و جنگ اقتصادی روبه‌رو می‌شوند؟

مردم چگونه با تحریم و جنگ اقتصادی روبه‌رو می‌شوند؟

رزاقی: ایجاد تشکل پیش‌نیاز اصلاح فرهنگ‌اقتصادی است | خرید کالای‌خارجی سبب بروز بیکاری شده راه سوم: ابراهیم رزاقی گفت: وابستگی بخش مهمی از مردم ایران به مصرف گرایی پاشنه آشیل اقتصاد تلقی می شود. اقتصاددان و...

ادامه مطلب ...