حرف‌زدن مکافات دارد| روشنفکران باید حد واسط مردم و حاکمیت باشند

حرف‌زدن مکافات دارد| روشنفکران باید حد واسط مردم و حاکمیت باشند

راه سوم: ابراهیم گلستان با کسی تعارف ندارد، حتی با خودش. با تملق‌ها و تعارف‌های مرسوم ایرانیان نمی‌توان دلش را به‌دست آورد. همین نکته است که انتقادات گزنده‌اش را ارزشمند می‌کند. حرف‌ها، نقدها و نظراتش بیانگر...

ادامه مطلب ...