نوشته هایی با برچسب "ابوالفتح فخر محمدیان"

ساحت انصاف

ساحت انصاف

راه سوم: این روزها ، که عده ای بدنبال یافتن فردی و مقصر جلوه دادن یک نفر در اوضاع اقتصادی کشور هستند،نوک پیکان تیز بی انصافی را بسمت چهره ای ملی نشانه رفته اند که تمام عمرش معطوف به تفکرتوسعه مند واجرای آن  درباب...

ادامه مطلب ...
مدیریت سیاسی توسعه مند وتوسعه ساز درگرو درکی مشترک، از پیام اردیبهشت ۹۶

مدیریت سیاسی توسعه مند وتوسعه ساز درگرو درکی مشترک، از پیام اردیبهشت ۹۶

راه سوم: در تاریخ سیاسی ایران اسلامی،انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را می توان در زمره انتخاباتهایی دانست که حامل گفتمانها وارزش های سیاسی واجتماعی مختص به زمان خود بوده ودر یک فرایند به بالندگی و پویایی نائل آمده است. آنچه...

ادامه مطلب ...
منافع متقابل ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

منافع متقابل ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

راه سوم: روز ۲۹ مه ۲۰۱۴ روسای جمهور روسیه، قزاقستان و بلاروس در کشور قزاقستان قراردادی امضا نمودند، که پایه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. این اتحادیه از سال ۲۰۱۵ رسماً کار خود را شروع کرد. بر اساس توافق ابتدایی این...

ادامه مطلب ...
استانی شدن انتخابات پارلمان

استانی شدن انتخابات پارلمان

راه سوم: آنچه که نویسنده را برآن داشت تا در این باب ورود نماید،چیزی جز آسیب شناسی این مهم نبوده وبیان اهمیت موضوع مطروحه که با عنوان« استانی شدن انتخابات پارلمان» نمود پیدا کرد.البته بدیهی است که وجه غلیظ آن، مرتبط به...

ادامه مطلب ...