بیت‌کوین و پول‌های مشابه  به ایران می آیند

بیت‌کوین و پول‌های مشابه به ایران می آیند

راه سوم: جهان فناوری با سرعتی عجیب و پیش‌بینی‌ناپذیر رو به جلو حرکت می‌کند و طبیعی است که چنین شتاب افسارگسیخته‌ای همان‌طور که بر زیست، جامعه، فرهنگ و شیوه اندیشیدن ما تأثیر گذاشته است، بر اقتصاد نیز اثر بگذارد. به...

ادامه مطلب ...