چگونه در جنگ رواني پيروز شويم؟

چگونه در جنگ رواني پيروز شويم؟

راه سوم: آخرين گروه صنفي که در آخرين روز کاري ماه رمضان ضيافت افطار رياست‌جمهوري به آنها اختصاص داده شد، اهالي رسانه بودند. رئيس‌جمهور محترم در اين مراسم با اشاره به جنگ رواني عليه ملت ايران به‌عنوان کارزار اصلي...

ادامه مطلب ...