مردم برای اعتراض مکان نمی‌خواهند، امنیت و توجه می‌خواهند!

مردم برای اعتراض مکان نمی‌خواهند، امنیت و توجه می‌خواهند!

 راه سوم:  تعیین محلی برای تجمعات اعتراضی در پایتخت یکی از طرح‌های شورای شهر به‌عنوان راه‌حلی برای اعتراضات اخیر بود. طرحی که ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر با آن موافقت کردند و ارائه آن بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شد. در...

ادامه مطلب ...