راه سوم

نوشته هایی با برچسب "سیاستمدار"

از نوبخت چه می خواهیم؟

از نوبخت چه می خواهیم؟

اختصاصی راه سوم: خواجه نظام الملك در سياستنامه در فصلى (( هركارى و رسمى كه از قاعده و بنياد خويش بيفتاده باشد با قاعده خويش آوردن)) براى القاب چنين مى نويسد"... و ديگر ،(( القاب بسيار شده است ، و هرچه فراوان شود قدرش برود و خطرش...

ادامه مطلب ...
عشق و سیاست

عشق و سیاست

راه سوم: شکسپیرمی گوید برخی انسانها بزرگ آفریده شد ه اند؛برخی بزرگی را به دست می آورند و بر گروهی، بزرگی ناخواسته سوار می شود. تفاوت میان مدیریت و سیاست مدار این است که مدیر،کارها را درست انجام می دهد اما سیاست مدار، کار...

ادامه مطلب ...
نوكيسگی سياسی

نوكيسگی سياسی

راه سوم: نفرت انگیز ترین و زجرآورترین شکنجه برای انسانها این است که از فساد همه چیز آگاه باشند و بر اصلاح هیچ چیزی قادر نباشند.(هرودوت) داستان يك جنجال و يك نماينده و يك عملكرد و يك خواست بي جا نيست، داستان يك مدل از تفكر...

ادامه مطلب ...
خبرنگار و سیاست نگار؛ همسو یا ناهمسو!

خبرنگار و سیاست نگار؛ همسو یا ناهمسو!

به بهانه روز خبرنگار راه سوم: در قدیم حاکمان و امرا کنار دست خودشان افراد با سوادی را می کاشتند تا وقایع و اتفاقات روزمره مربوط به خودشان را که عمدتا سویه چاپلوسانه، غلوآمیز و ستایش گرانه داشت را بازتاب داده و با عنوان...

ادامه مطلب ...