شنیده های جالب از فضای سیاسی استان

شنیده های جالب از فضای سیاسی استان

راه سوم: شنیده ها از گوشه و کنار فضای سیاسی استان حکایت از آن دارد که: تغییر در مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قطعی به نظر می رسد. از یکی از مسئولین شهرستان های غربی به عنوان گزینه محتمل تصدی بر کرسی...

ادامه مطلب ...