دعوا بر سر قائم مقامی کروبی؟

دعوا بر سر قائم مقامی کروبی؟

راه سوم: مهدی کروبی برای دومین بار از دبیرکلی حزب اعتماد ملی استعفا داد اما جلسه بررسی آن بار دیگر حاشیه ساز شد.  الیاس حضرتی قائم مقام کروبی شد. تقریبا 8 سال است بعد از حصر حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی این...

ادامه مطلب ...