موسسات مالی و اعتباری چطور سود ۳۰ درصد پرداخت می کردند؟

موسسات مالی و اعتباری چطور سود ۳۰ درصد پرداخت می کردند؟

 اکبر افتخاری  راه سوم: چند سالی است که موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی، به مثابه آفتی غیرقابل پیشگیری به جان سیستم پولی و بانکی کشور افتاده¬اند و اقدامات دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آن¬ها کارگشا...

ادامه مطلب ...