روحانی ۵ عضو هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور را منصوب کرد

روحانی ۵ عضو هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور را منصوب کرد

راه سوم: رئیس‌ جمهور در احکام جداگانه ای با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۵ عضو هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور را برای مدت چهار سال منصوب کرد. حسن روحانی در اجرای بند (و) ماده (۲) قانون تأسیس و نحوه اداره...

ادامه مطلب ...