سیدامامی طبق فیلم پخش شده از پیراهنش برای خودکشی استفاده می‌کند

سیدامامی طبق فیلم پخش شده از پیراهنش برای خودکشی استفاده می‌کند

راه سوم: رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت:‌ بر اساس آنچه که در فیلم پخش شده برای نمایندگان آمده کاوس سیدامامی خود مقدمات خودکشی را مهیا کرده و از پیراهنش برای این کار استفاده می‌کند. الهیار ملکشاهی نماینده مردم...

ادامه مطلب ...